Nasz Zarząd

STOWARZYSZENIE OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBAMI NERWOWO-MIĘŚNIOWYMI „KAMELEON”

Anna Wolska

Prezes Stowarzyszenia

Anna Rybowska

Członek Zarządu

Barbara Manikowska

Członek Zarządu