STOWARZYSZENIE OSÓB DOTKNIĘTYCH CHOROBAMI NERWOWO-MIĘŚNIOWYMI „KAMELEON”

Nie ma dwóch identycznych płatków śniegu, tak samo nie ma dwóch identycznie chorujących na miastenię osób. W związku z tym, że choroba może przybierać różnorodny przebieg, przyjęliśmy nazwę stowarzyszenia Kameleon.